Inkassoråd

Hvis du sliter med å betale regninger og mottar inkassovarsel har du både rettigheter og plikter i forhold til inkassoloven. Inkassoloven slår inn først når du har mottatt et inkassokrav i posten som du ikke klarer å betale før betalingsfristen utløper. Nedenfor kan du lese noen råd om hvordan du skal forholde deg til et inkassokrav og andre generelle inkassoråd. Se også hva som står i vår artikkel om inkassoloven.

  1. Stemmer kravet? - undersøk om inkassokravet er sendt til riktig person eller om du har betalt beløpet i tiden mellom utsendelse av inkassokravet og dagens dato. Du må også sørge for å være sikker på at kravet du får er korrekt i forhold til hvor mye penger du skylder.
  2. Ta kontakt hvis kravet ikke stemmer - ta umiddelbart kontakt med den som krever deg for penger eller med forbrukerrådet/inkassoklagenemda hvis du mener noe ikke er korrekt. Husk alltid å ta kopi av sendt brev/e-post som en dokumentasjon på at du har innsigelser på kravet. Skriv også ned hvem du har tatt kontakt med slik at det ikke er tvil om at du faktisk har sendt inn en innsigelse. Hvis innsigelsen ikke er grunnløs vil klagen sendes til forliksrådet og det vil da avgjøres rettslig.
  3. Betal innen fristen - hvis inkassovarslet viser seg å være riktig og du ikke har betalt inkassosummen på forhånd, må du sørge for å betale før innbetalingsfristen slik at du slipper at pengene blir drevet inn etter inkassolovens paragrafer.
  4. Ikke du som har bestilt varene? - barn under 18 år har ikke rett til å bestille varer hvis du ikke har skrevet under på bestillingen. Hvis du mottar et inkassokrav på grunnlag av en umyndig persons handling er dette ugyldig og du kan klage. Du må alltid huske å sende varene i retur.
  5. Undersøk at inkassogebyrene ikke overstiger det inkassobyrået/innkrever har lov til.
  6. Åpne alle brev, alltid! Støvet blir ikke borte selv om du koster det under teppet.
  7. Hold en god tone med inkassobyrået - hvis du har problemer med å betale er det lurt å kontakte inkassobyrået/kreditor direkte og foreslå en avdragsvis betaling. Viser du vilje til å gjøre opp for deg vil det kunne gi utsalg i lavere renter og gebyrer.
  8. Forbered deg til forliksrådet - hvis du ikke betaler og saken havner i  forliksrådet bør du stille godt forberedt med gode argumenter slik at du har muligheter til å oppnå et forlik på de punktene du evt. mener du er feilbehandlet. Møt for all del opp i forliksrådet hvis saken først har havnet der. Uteblir du fra forliksrådet får du en uteblivelsesdom og du må betale alle utgifter inkludert høye rettsgebyrer.
  9. Unngå rettslig inkasso - hvis du ikke betaler det du skylder etter at en avgjørelse i forliksrådet er tatt, utføres en rettslig inkasso. Dette betyr at du blir trukket direkte i lønn og at det du har av verdi vil bli tvangssolgt.
  10. Betal det du skylder på et så tidlig tidspunkt som mulig - Dette kan høres ut som en selvfølgelighet, men hvis du f.eks. kan selge en gjenstand som er mye verdt og klare å skaffe til veie den nødvendige summen før inkassovarselets betalingsfrist vil du spare mye penger og bekymringer. En inkassosak blir alltid dyrere jo langre den går.

Dine rettigheter

Er du usikker på dine rettigheter i forbindelse med kredittkortgjeld og inkassosaker så anbefaler vi at du ser på Forbrukerrådets nettsider om inkasso.