Kredittkortskolen - Leksjon 1 - Forskjellen på effektiv og nominell rente

Det er viktig å kunne forskjellen på effektiv og nominell rente for å kunne orientere seg i kredittkortmarkedet. Nominell rente er den renten som ligger til grunn for beregningen av effektiv rente. Effektiv rente er den renten du faktisk betaler, og dermed den renten du alltid skal sammenlikne kredittkortene på.

Effektiv rente

Effektiv rente er noe forenklet oppsummert i "likningen" nedenfor.

Nominell rente + gebyrer + rentes rente = effektiv rente

Ut i fra dette ser vi at et kredittkort med lav nominell rente men med høye gebyrer kan ende opp med en effektiv rente som er høyere enn et kredittkort med en høyere nominell rente hvis gebyrene er lavere. Et eksempel:

Kredittkort 1 har en nominell rente på 20% per år. Termingebyret er på 25 kr. På grunn av rentes rente vil den effektive renten være 24,63% i dette tilfellet

Kredittkort 2 har en nominell rente på 21% per år. Termingebyret er på 0 kr. Den effektive renten vil være 23,14% per år i dette tifellet, altså 1,49% lavere enn kredittkort 1 til tross for 1% høyere nominell rente.

Det er mer

Eksemplet ovenfor er beregnet på bakgrunn av et utestående beløp på 20 000 kr som betales ned i 12 terminer per år i løpet av 5 år. Hvis termingebyret er 0 vil den effektive renten være den samme uansett hvor lenge du strekker nedbetalingstiden, og uansett hvor stort det utestående beløpet ditt er. Hvis du derimot må betale termingebyrer vil den effektive renten endres ut i fra det utestående beløpet og nedbetalingstiden. Den effektive renten vil være høyere jo lavere sum du har utestående og jo kortere tid du nedbetaler lånet. Grunnen til dette er at termingebyret utgjør en større andel av de totale renteutgiftene hvis du strekker nedbetalingen over en kort tid eller har lite utestående. Dette betyr imidlertid ikke at du skal strekke nedbetalingen så langt som mulig for å få en lavere effektiv rente. De samlede rentekostnadene blir høyere jo lengre du strekker nedbetalingen til tross for at den effektive renten går ned.

Rente per år vs. rente per måned

Noen banker og kredittkorttilbydere benytter rente per måned når de angir renten. For å kunne sammenlikne rente per måned med rente per år må du multiplisere den månedlige renten med 12.

Oppsummering

Hvis du ikke hang med på resonnementet ovenfor holder det at du husker følgende:

  • Effektiv rente er nominell rente + bebyrer og rentes rente
  • Se alltid på effektiv rente, og ikke nominell rente når du skal sammenlikne kredittkort på rente
  • Nedbetal kredittkortgjelden så fort som mulig til tross for at den effektive renten synker jo lengre du strekker nedbetalingen ut i tid
  • Årlig rente = månedlig rente * 12