Kredittkortskolen - Leksjon 4 - Unngå overføringer fra nettbank

Mange kredittkort har nettbank tilknyttet kortet. Hvis du gjør overføringer fra denne til din brukskonto eller benytter kontoen til å betale regninger vil det ofte påløpe renter og gebyrer.

De fleste kredittkort belaster renter fra overføringsdato når du benytter nettkontoen til ditt kredittkort. Det betyr at du må betale renter på det beløpet som ble overført i perioden mellom overføringen til du betaler kredittkortregningen. Du vil altså måtte betale renter på denne summen til tross for at du betaler hele det utestående beløpet til forfallsdato. Noen kredittkort vil også belaste deg med et gebyr per overføring i tillegg til at renten løper fra overføringsdato. Husk derfor at du ikke benytter nettbanken hvis det ikke er nødvendig.