Forskjellen på Cashback, Rabatt og Bonus

Det opereres med flere forskjellige uttrykk for ulike fordeler tilknyttet kredittkort. Noen ganger benyttes utrykkene om hverandre og med ulik betydning både av de som tilbyr kredittkort og de som omtaler kortene. Kredittkortet.com vil nå rydde opp og tydeliggjøre hvilke fordeler de forskjellige kredittkortene faktisk har. Vi har også laget en oversikt over dette i kredittkort-tabellen på forsiden.

For å kunne plassere de forsakjellige kredittkortene i riktig kategori må vi definere ordene cashback, rabatt og bonus.

For å illustrere dette tar vi utgangspunkt i en vare som koster 200 kr, og ser på hvor pengene befinner seg i gjennom hele transaksjonen for de tre ulike kategoriene. Merk at definisjonene under er laget av kredittkortet.com for å rydde opp i et uoversiktlig marked. Definisjonene er på ikke noen fasit, men kan være nyttig som et orienteringsverktøy når du sammenligner kredittkort.

Eksempel som kan klargjøre

Før du leser mer om de forskjellige formene for fordeler du kan oppnå med kredittkort, kan det være klargjørende å sammenligne bonus, cashback og rabatt i en reell handlesituasjon hvor du betaler med kontanter. Se for deg at du skal handle skistaver på sportsbutikken i et kjøpesenter til 200 kr og du får 50 kr i rabatt/cashback eller bonus.

Rabatt vil være å trekke fra 50 kr fra stavenes fullpris i kassen slik at du betaler 150 kr for stavene.

Cashback ville være å betale full pris for stavene (200 kr), mens eieren av banken som gir deg kredittkortet sender deg en femtilapp i en konvolutt i posten et 1-2 måneder senere. Du har altså blitt belastet for hele beløpet, men får 50 kr tilbake litt senere som i kredittkortverden enten trekkes direkte fra kredittkortregningen, eller overføres din kredittkortkonto.

Bonus vil være en tilgodelapp på 50 kr hvis du betaler fullpris (200 kr) for stavene. Denne tilgodelapen vil du ikke kunne benytte over alt, men vil kun være gyldig i den samme sportsbutikken eller i et begrenset utvalg butikker i det samme kjøpesenteret.

Forskjellen på cashback og rabatt er liten i dette eksemplet, men det er allikevel en forskjell ved at man ved cashback må legge ut for hele beløpet (belaste kredittgrensen med hele beløpet) før man får en del av pengene tilbake senere. Ved rabatt har aldri pengene vært ute av din kredittreserve i utgangspunktet. Forskjellen mellom bonus og de to andre er mer tydelig da det ligger en begrensning i at du ikke kan benytte bonusen fritt, men må bruke pengene du har tilgode innenfor visse kategorier eller brukersteder.

Cashback

Cashback betyr "penger tilbake". Handler du for 100 kr og kredittkortet har 1% cashback vil du få 1 kr overført til din kredittkortkonto når neste regning kommer. Du bruker 100 kr av din kredittramme i det du handler, men én krone vil overføres tilbake din kredittkortkonto eller trekkes fra din kredittkortregning etter at kjøpet har blitt gjort. Cashback skiller seg fra rabatt, hvor du får trukket fra 1 kr direkte fra kjøpesummen, slik at du bare belaster kredittrammen din med 99 kr i det du handler. Cashback skiller seg fra bonus ved at det ikke er like store begrensninger på bruken av opptjent cashback i forhold til bonus, siden du enten får pengene overført til din kredittkortkonto eller pengene trekkes fra regningen direkte. Noen kort gir generell cashback, dvs. cahback på alle varer du handler med kortet, mens andre kredittort bare gir cashback på bestemte varer eller varegrupper.

Eksempler på kredittkort i Norge som gir cashback

Rabatt

Rabatt betyr fratrekk eller avslag i pris. Når du handler med kredittkort vil dette fratrekket/avslaget i prinisippet komme til syne når du får kredittkortregningen, men i motsetning til cashback og bonus belastes ikke kreditten din hele kjøpesummen. Ved rabatt belastes beløpet hvor rabatetten allerede er trukket fra. Kjøper du en vare til 100 kr og kortet ditt gir deg 1 % rabatt vil du kun bli belastet med 99 kr på din neste kredittkortfaktura, og du vil kun benytte 99 kr av din kredittramme. Du står selvsagt fritt til å bruke den ene kronen du sparte til hva du vil, siden den aldri har vært ute av din konto. Ved bonus eller cashback vil denne kronen alltid gå ut av din konto og "samles opp" et annet sted, noe som kan hindre eller vanskeliggjøre fri bruk av opptjent fordel.

Eksempler på kredittkort i Norge som gir rabatter

Det er mange kredittkort i Norge som gir én eller annen form for rabatt. Vi har listet opp alle nedenfor, men vært klar over at det er store forskjeller mellom hvor store rabatter de forskjellige kortene gir. Les mer på detaljsidene våre om hvert kort for å få mer informasjon. Du vil også se at noen kort befinner seg i flere kategorier. Rabatten trekkes fra på din kredittkortfaktura.

Bonus

Ordet bonus brukes mest i arbeidslivet eller forsikringsbransjen, men vi mener det er fornuftig å benytte dette også i kredittkortmarkedet. Bonus ligner mest på cashback ved at hvis du kjøper en vare for 100 kr må du betale hele beløpet på 100 kr når regningen kommer, og kredittrammen vil belastes med 100 kr. Du vil imidlertid få bonus, enten i from av bonuspoeng eller direkte opptjening av kroner du har tilgode, inn på en konto du disponerer, men med bruksbegrensninger. Hvis kredittkortet har 1% bonus på varen til 100 kr vil du få 1 kr eller bonuspoeng tilvarende 1 kr inn på din bonsukonto. Det som skiller bonus fra cashback er at bonusen ofte har begrensninger i bruk eller at den har en tidsbegrensning på når den må brukes.

Kredittkort i Norge som gir bonus

Begrensninger

Både cashback, rabatter og bonuser kan ha begrensninger. Begrensningene kan enten være i form av maksimalt årlig cashback/bonus/rabatt-beløp, at du kun får fordeler innenfor en bestemt bransje/kategori, at du kun kan bruke pengene/poengene bestemte steder eller innenfor en bestemt tidsperiode (gjelder bonusprogrammer) eller at du ikke kan bruke pengene/ta ut pengene uten at du belastes med renter (gjelder cashback). Noen kredittkort tilbyr generell cashback/bonus/rabatt på alle varer. Ofte ligger denne generelle fordelen på 1% av kjøpssummen. Les mer om hvilke begrensninger som gjelder under omtalen av hvert kredittkort.

Kredittkort som gir cashback/bonus/rabatt på alle kjøp

Det finnes noen kredittkort som gir fordeler på alle varer du handler. Nedenfor har vi lisatet opp disse:

Obs!

Flere kredittkort i Norge har fordelsprogrammer som gjør at de tilhører flere av kategoriene over. Dette kan gjøre det ekstra vanskelig å skille mellom rabatt, cashback og bonus.

ObsOBs! Opptjent cashback vil ikke kunne benyttes i stedet for betaling av minstebeløpet hver måned. Hvis du f.eks. har opptjent 300 kr i cashback og minstebeløpet du må betale er 300 kr, vil du måtte betale inn 300 kr selv om cashbacken i prinsippet ville dekket dette beløpet. Probelemet er at cashback trekkes fra det totale beløpet "fra toppen", ikke "fra bunn".