Ordliste med ord knyttet til kredittkort

Finn ordet du ønsker forklaring på i listen over kredittkort-relaterte ord nedenfor.

B C E F G I K N O P R S V

Betalingsanmerkning: En betalingsanmerkning betyr at du ved et eller annet tidspunkt ikke har klart å betale en regning hverken ved 1. eller 2. gangs purring slik at regningen har gått til inkasso. Du bør ikke ha hatt betalingsanmerkninger de siste 3 år for å kunne få et kredittkort.

Bonus: Betyr at du opptjener bonuspoeng eler bonuspenger som du kan benytte til å kjøpe bestemte varer eller varer fra bestemte butikker. Bonus kan som regel ikke benyttes fritt til det formål man måtte ønske.

Cashback: Betegnelse på at du får en bestemt prosentandel/pengesum tilbake på din kredittkortkonto for hvert kjøp der kredittkortet har en avtale. Som oftest fungerer denne ordningen slik at cashbacksummen godskrives din kredittkortkonto påfølgende måned, eller to måneder etter at kjøpet ble gjort.

Effektiv rente: Renten du faktisk betaler, inkludert gebyerer/terminpåslag og renters rente. Den effektive renten som oppgis på våre siden følger det represenative regneeksemplet som er vedtatt sentralt. Dette regneeksemplet tar utgangspunkt i 15 000 kr utestående med avdragsvis nedbetaling i like store beløper over 12 mååneder.

Fast rente: Betyr i denne sammenheng at renten er fast uansett lånebeløp. Dette vil i prinsippet bety at det ikke er noen gebyrer på avdragsvis nedbetaling av utestående beløp.

Flytende rente: Betyr i denne sammenheng at renten endres seg ut i fra hvor mye du har utestående. Du får lavere rente jo mere du har utestående. Grunnen til dette er gebyrer på betaling som utgjør en større sum av den utestående summen hvis denne er lav i forhold til om den er høy.

Forfallsdato: Betalingsfrist for kredittkortfakturaen du får tilsendt hver måned. Du kan velge mellom flere forfallsdatoer på mange kredittkort.

Gjeldsforsikring: Gjelsdsforsikring tilbys av de fleste kredittkortselskapene. Dette er en forsikring som beskytter deg hvis du skulle miste arbeidet eller på annen måte få betalingsvansker. Prisen for denne forsikringen er at du betaler en prosentandel av rentebærende saldo til kredittkortselskapet hver mnd.

Grunnbeløp: Grunnbeløpet, forkortet som G, er et beløp som regulerer trygdeutbetalinger og brukes ofte i sammenheng med reiseforsikringer. Du finner alle grunnbeløp fra 1967 til i dag hos NAV.
Synonymer:

Interchange: Brukerstedsprovisjon som butikken må betale til kredittkortselskapet og betalingssystemet hver gang noen handler en vare med kredittkort. Dette beløpet er som oftest 1,5% av kjøpesummen. Interchange deles mellom banken som utsteder kredittkortet, Visa eller Mastercard og innløserbanken.

Kredittgrense: Grensen for hvor mye penger du maksimalt kan låne på ditt kredittkort. Denne grensen varierer mellom forskjellige kort, ut i fra hvor lenge du har hatt kortet og ut i fra hvor mye du tjener. Du må som regel ha hatt kredittkortet uten betalingsproblemer en periode for å kunne få innvilget kortets maksimale kredittramme.

Nominell rente: Rente hvor ekstrakostnader som gebyrer og renters rente ikke er regnet med. Nominell rente ligger til grunn for utregnignen av effektiv rente, og er egentlig kun en teoretisk størrelse siden det er effektiv rente du faktisk betaler.

Nødkort: Hvis du blir frastjålet kortet i utlandet kan som regel et nødkort utstedes i nærmeste by, som oftest mot et gebyr. Et slik nødkort er uten pinkode og kan kun benyttes til betaling i butikker eller uttak over skranke. Dette kredittkortet kan ikke brukes på nett. Det tar ofte 1-3 dager å få et nødkort.

Overtrekksgebyr: Hvis du overtrekker kredittgrensen din blir du belastet med et overtrekksgebyr. Er f.eks. kredittgrensen din 10 000 kr. og du bestiller en reise til 15 000 kr. med kredittkortet, må du betale et overtrekksgebyr fordi du har belastet kredittkortet for mere penger enn du har lov til.

Pin kode: Du får tilsendt en pinkode som må tastes inn når du skal fylle bensin eller ta ut penger i minbank. Alle andre transaksjoner krever en signatur.

Rabatt: Betyr at du får direkte avslag i prisen på en vare og at rabatten trekkes fra på din neste kredittkortfaktura.

Regionsperre: Sperre som er lagt inn på kredittkortet mot bruk i land/regioner du ikke har godkjent på forhånd. Gjelder ikke på netthandel. Virkemiddel mot bekjempelse av svindel på tvers av landegrenser.

Rente: Prosentandel av lånebeløpet (her: utestående kreditt på kortet) som må betales tilbake til banken i tillegg til lånebeløpet. Bankene oppgir som regel årlig rente.

Rentebærende saldo: Utestående beløp som du må betale renter på. Beløpet er de pengene du ikke har betalt ved forfallsdato.

Rentefri betalingsutsettelse: Rentefri betalingsutsettelse ikke er ikke en fastsatt tidsperiode, men varierer ut i fra når du kjøper et produkt. Når et kort har inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse betyr det i realiteten 15-45 dager ut i fra når du handlet. Kjøper du en vare 16. mai, og du mottar fakturaer 15. hver måned, vil du motta en faktura 15. juni med beløpet du bruke 16. mai. Da har du som oftest betalingsfrist 30. juni, og det vil ha gått 45 dager fra du brukte kortet til du betaler fakturaen. Hvis du bruker kortet 14. juni, vil du forstatt måtte betale fakturaen 30.juni og du vil således kun har 15 dagers rentefri betalingsutsettelse. Dette er viktig å være klar over både ved valg av faktureringsdato der du har denne muligheten, og ved kjøp av varer.

Revolverende kreditt: Det beløpet man har betalt/betaler i renter hvis man har benyttet/benytter seg av betalingsutsettelse.

Skimming: Kopiering av ditt kredittkort slik at andre kan benytte det uten å fysisk måtte stjele kortet.

Valutapåslag: Når du bruker kortet i utlandet på beløp i utenlandsk valuta, belastes kredittkortet med en valuta-avgift som beregnes i prosent av kjøpesummen. Dette påslaget varierer, men ligger som oftest på 1,75%. Noen kredittkort opererer med 2% valutapåslag utenfor Europa.